α Centauri SN 1986G μ Centauri π Centauri NGC 4696 NGC 4709 Star Cluster + Nebula NGC 5139 - Globular Cluster Planetary Nebula NGC 5286 - Globular Cluster